PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu https://slovakia.husse.com

Jaroslav Gavaľa, Priemyselná 4, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Číslo reklamácie:

Dátum prijatia:                            Dátum vybavenia:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ nebola uznaná

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

 □ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ………………………………………………………………………………………………………………

□ Iné:……………………………………………………………………………………………………………………..

Vyjadrenie predávajúceho:

 

 

V prípade neuznania reklamácie, môžete sa obrátiť na vykonanie odborného posúdenia na:

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

V prípade neuznania reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                       ………………………………        

 Pečiatka a podpis